Dotazník na téma sportu, kultury a cestovního ruchu

Publikováno: 30.8.2019

Vážení občané,

v současné době Milevsko zpracovává strategické dokumenty týkající se oblastí sportu, kultury a cestovního ruchu. Chtěli bychom Vás v této souvislosti vyzvat k vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je určen dospělým osobám a středoškolákům, kteří navštěvují školy v jiném městě. Žáci a studenti milevských škol vyplňují jiný dotazník v rámci výuky ve školách. Součástí je zjišťování míry sportování, oblíbenosti jednotlivých sportů, kulturního vyžití v Milevsku či Vaší spokojenosti s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity. Zároveň máte možnost vyjádřit se k současnému stavu podpory a rozvoje sportu, kultury či cestovního ruchu. Výsledky šetření budou mít vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu, rozvoj infrastruktury či realizaci programů a akcí pro veřejnost.

Dotazník můžete vyplňovat od 1.9. do 20.9. a naleznete jej na následující adrese:

lokalsport.cz/milevsko

Děkujeme za spolupráci.