Milevské maškary dosáhly významného uznání

Publikováno: 30.1.2018

V polovině ledna došlo k události mimořádného významu pro město i všechny přátele a podporovatele nejvýraznější místní tradice. Milevské maškary byly rozhodnutím ministra kultury oficiálně zapsány do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. V této oblasti je to nejvyšší možné ocenění, kterého lze v České republice dosáhnout. Na seznamu je v tuto chvíli pouze 22 nejvýznamnějších tradic z celé republiky, milevské maškary jsou teprve druhou jihočeskou. Město Milevsko tímto děkuje Maškarnímu sdružení i všem, kteří se na přípravě zápisu podíleli. Společně budeme dál usilovat o co nejlepší využití této nově získané prestiže při propagaci města.

MKČR - Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Karel Procházka, předseda Maškarního sdružení, člen rady města
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta