Nová živnost

Publikováno: 22.11.2018

NOVÁ  ŽIVNOST

Zákonem č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění, který nabývá účinnosti dne 1. 12. 2018, vzniká nová vázaná živnost „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

Oprávněné osoby, které tuto činnost provozovaly před účinností výše uvedeného zákona na základě zápisu do registru České národní banky a bylo jim vydáno osvědčení o zápisu podle zákona č. 38/2004 Sb., a nadále hodlají v této činnosti pokračovat, musí ve lhůtě 3 měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději do 1. 3. 2019, ohlásit vázanou živnost.

K ohlášení vázané živnosti je nutné doložit doklad o odborné způsobilosti (střední vzdělání s maturitní zkouškou). Pokud podnikatel zároveň prokáže, že uvedenou činnost vykonával na základě oprávnění ČNB, je tento úkon osvobozen od správního poplatku.