Oznámení o provedení leteckého snímkování v hustě osídlenén prostoru

V předpokládaném období 8.10. – 31.10.2018 (dle klimatických podmínek) proběhne ve městě Milevsko letecké snímkování intravilánu města.

Snímkování bude provedeno za účelem vytvoření podrobné ortofotomapy intravilánu města, potřebné pro správu města.

Vytvoření ortofotomapy zajišťuje společnost PP tip s.r.o. a letecké práce provede společnost Hrdlička a.s.

 

Lokalita leteckých prací: