Publikováno: 8.2.2018

Územní studie Komenského ulice – veřejné projednání

Pozvánka

Město Milevsko Vás srdečně zve k veřejnému projednání návrhu na řešení územní studie prostranství v okolí Komenského ulice, které se uskuteční ve středu 7. března od 17 hodin v Domě kultury.

S návrhem budoucích úprav veřejných prostranství v lokalitě kolem ulice J. A. Komenského Vás seznámí zpracovatel této studie Ing. arch. Ondřej Hysek z Architektonického studia Hysek Plzeň.

Územní studie je součástí projektu podpořeného dotací z Evropské Unie Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Územní studie veřejných prostranství Milevsko“, registrační číslo projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004714.