Preventivní informace k výskytu nového koronaviru

Publikováno: 27.2.2020

Odkaz na instrukce Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích ohledně preventivních opatření kvůli výskytu nákazy v okolních zemích:

https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020020016