S lítostí oznamujeme, že ve věku 95 let zemřel pan Václav Voříšek, který stál v letech 1971 – 1984 třináct a půl roku v čele města jako předseda tehdejšího Městského národního výboru. Do jeho funkčního období spadá vznik mnoha významných milevských staveb – za všechny jmenujme základní a mateřskou školu v Komenského ulici, nákupní středisko Vzor, zimní stadion s hotely. Věnujte mu prosím společně s námi tichou vzpomínku..