Setkání s projektanty Územního plánu Milevska

Pozvánka na veřejné setkání se zpracovateli návrhu nového územního plánu Milevsko, které se bude konat v Domě kultury v Milevsku ve středu 20. listopadu 2019 od 16:00 hodin.

Publikováno: 15.10.2019

Vážení občané,

projektanti zpracovali návrh nového územního plánu Milevsko, který by Vám rádi představili v Domě kultury v Milevsku dne 20.11.2019 v 16:00 hodin. S tímto dokumentem se můžete již nyní seznámit na webových stránkách města Milevska nebo na Městském úřadě Milevsko, odboru regionálního rozvoje.

V rámci výše uvedeného setkání občanů a projektantů Vám bude návrh představen. Odborný výklad povede Ing. arch. Jiří Brůha, který bude společně s dalšími projektanty odpovídat na Vaše dotazy.

Přítomna bude i pořizovatelka územního plánu Ing. Hana Pejřilová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, která Vám vysvětlí v jaké fázi projednávání územní plán je, kdy a jakým způsobem je možné podávat připomínky k návrhu územního plánu. Dále Vám nastíní další kroky v procesu projednávání tohoto důležitého dokumentu.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 
18-053.1_UP_Milevsko__I.1.ZČ__nSJ.pdf (PDF)
Vytvořeno: 10.10.2019
 
18-053.1_UP_Milevsko__I.2.HLV__nSJ.pdf (PDF, 11 MB)
Vytvořeno: 10.10.2019
 
18-053.1_UP_Milevsko__I.3.VPS__nSJ.pdf (PDF)
Vytvořeno: 10.10.2019
 
18-053.1_UP_Milevsko__II.1._KOO_nSJ.pdf (PDF, 13 MB)
Vytvořeno: 10.10.2019
 
18-053.1_UP_Milevsko__II.2. ŠV_nSJ.pdf (PDF, 25 MB)
Vytvořeno: 10.10.2019
 
18-053.1_UP_Milevsko__II.3.ZPF__nSJ.pdf (PDF, 12 MB)
Vytvořeno: 10.10.2019
 
Oznámení_SJ_Milevsko.docx (DOCX)
Vytvořeno: 10.10.2019