Úprava provozu městské autobusové dopravy

Publikováno: 15.11.2017

Odbor dopravy a živnostenský upozorňuje občany, že po dobu částečné uzavírky provozu v souvislosti se stavbou „Okružní křižovatka v ul. Masarykova“ (u viaduktu) dochází od středy 27.09.2017 k dočasné úpravě jízdního řádu městské autobusové dopravy na lince č. 366001, a to takto:

  • Dočasně nebude obsluhována zastávka „U Bažantnice“ z důvodu uzavření průjezdu z ul. Jarlochovy do ul. Masarykovy.
  • Spoje č. 17, 23 a 31 dočasně nebudou obsluhovat zastávku „Poliklinika“, tzn. že autobus zde nebude zastavovat v 11:22 hod, v 13:58 hod a v 16:53 hod. Zastávka „I. škola“ zůstává plně obsluhována.
  • Spoj č. 3 bude odjíždět z počáteční zastávky „Milevsko, aut. stanice“ místo v 9:50 hod o 5 minut dříve, tj. již v 9:45 hod. Stejně bude posunut odjezd ze zastávky „Klášterní“ z 10:55 hod na 10:50 hod.

Tyto dočasné úpravy provozu městské autobusové dopravy jsou nutné jednak z důvodu uzavírky a jednak z důvodu zachování časové návaznosti na vlaková spojení.

Děkujeme občanům města za pochopení.