V Milevsku byla založena Českomoravská unie maškarní

Publikováno: 27.4.2017

V pátek 31. března 2017 založili zástupci jedenácti maškarních sdružení a spolků ze tří krajů – Jihočeského, Pardubického a Středočeského – společnou organizaci, Českomoravskou unii maškarní. Bude mít formu spolku a iniciativa pro její založení vzešla z milevského Maškarního sdružení. Unie chce udržovat a rozvíjet maškarní zvyky a tradice, dokumentovat jejich podobu, vykonávat osvětovou činnost a inspirovat veřejnost k aktivnímu zapojení do masopustních svátků a maškar. Pojem maškary přitom nechápe jen jako tradici masopustní; chce se věnovat i dalším lidovým tradicím, které jsou spojeny s maskami. V neposlední řadě bude usilovat o navázání spolupráce s maškarními a masopustními sdruženími v zahraničí. K tomu může využít bohaté zkušenosti Maškarního sdružení z Milevska, které již dlouhá léta spolupracuje s masopustními organizacemi ze Švýcarska.

Členy mohou být právnické osoby (v případě organizovaných spolků) nebo i fyzické osoby zastupující neformální sdružení podílející se na organizaci masopustních či maškarních oslav a tradic. Unii bude řídit rada v čele s předsedou. Tím byl jednomyslně zvolen Karel Procházka, předseda milevského Maškarního sdružení. Milevské maškary mají v sedmičlenné radě kromě něj ještě jednoho zástupce, dalšími členy jsou zástupci Bohutína, Milešova, Studnice, Borovan u Bernartic a Skal u Protivína.

Českomoravská unie maškarní bude mít své sídlo v prostorách Muzea Milevských maškar na náměstí E. Beneše v Milevsku. Nyní chce v co nejbližší době připravit webové stránky a mimo jiné představit své logo.

Další informace podá Karel Procházka, tel. 608 638 757