Změna zákona v oblasti cestovního ruchu

Změna živnostenského zákona v souvislosti se změnou zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu - „Provozování cestovní kanceláře“, - „Provozování cestovní agentury“

Účinnost novely zákona je od 1. července 2018

U koncesované živnosti s předmětem podnikání „Provozování cestovní kanceláře“ dochází ke změně předmětu podnikání takto:

Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů

      - zprostředkování spojených cestovních služeb

Podnikateli, který je oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“, se v rámci transformace změní předmět podnikání na „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů“.

Pokud podnikatel do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. 1. srpna 2018, požádá o doplnění předmětu podnikání o - zprostředkování spojených cestovních služeb, je tento úkon v rámci transformace osvobozen od správního poplatku.

Podnikatel, který je oprávněn provozovat volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, a který do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádá o koncesi „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb, je v rámci transformace osvobozen od správního poplatku. K žádosti o koncesi je podnikatel povinen doložit odbornou způsobilost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zároveň doklady podle § 5 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

 

Bližší informace podá Odbor dopravy a živnostenský MěÚ Milevsko:

 

Ivana Nováková – tel.: 382 504 238

Alena Suchanová – tel.: 382 504 234