Městský úřad > Struktura úřadu > Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

  Odbor se nachází v budově Radnice (nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko).

  Kontakty

  Odbor zajišťuje výkon samostatné a přenesené působnosti na:

  • úseku evidence obyvatel
  • úseku občanských průkazů
  • úseku cestovních dokladů
  • úseku matrik
  • úseku ověřování
  • úseku voleb
  • úseku místního referenda
  • úseku přestupků
  • úseku loterií a jiných podobných her
  • úseku vymáhání
  • úseku školství
  • úseku spisové a archivní služby