Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018

Vyvěšeno na úřední desce
od 8.1.2018 do 2.1.2019