Ovduší

Informace dle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Informace zpřístupněné veřejnosti podle § 30 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – žádosti o závazné stanovisko podané ve smyslu § 11 odst. 3 tohoto zákona v roce 2013, 2014, 2015 a 2016. 

 
Kontroly kotlů na web.pdf (PDF)
Vytvořeno: 19.2.2017
 
2013.pdf (PDF)
Vytvořeno: 19.2.2017
 
2014.pdf (PDF)
Vytvořeno: 19.2.2017
 
2015.pdf (PDF)
Vytvořeno: 19.2.2017
 
2016.pdf (PDF)
Vytvořeno: 19.2.2017