Krajské dotace

Projekty realizované za podpory dotačních programů Jihočeského kraje.

Název programu: Podpora sportu I. výzva pro rok 2019
Název projektu: Pořízení podlahového mycího stroje
Obdržená dotace: 57.596,80 Kč
Celkové náklady: 71.995,90 Kč
Cíl projektu: Zkvalitnění podmínek pro používání lité gumové podlahy ve sportovní hale a zajištění větší bezpečnosti sportovců.

 

Název programu: Podpora sportu I. výzva pro rok 2019
Název projektu: Výměna oken a dveří zázemí letního stadionu
Obdržená dotace: 366 039,- Kč
Celkové náklady: 458 000,- Kč
Cíl projektu: Snížení spotřeby energie budovy a dosažení toho, aby budova odpovídala aktuálním technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům a současně zlepšení komfortu pro sportovce a diváky.

 

Název programu: Podpora sportu
Název projektu: Nový povrch do sportovní haly
Obdržená dotace:   600 000,- Kč
Celkové náklady: 1 930 311,23 Kč
Cíl projektu: Rekonstrukce povrchu ve sportovní hale tak, aby odpovídal aktuálním technickým, sportovním a bezpečnostním předpisům a aby došlo ke zvýšení herní kvality jednotlivých sportů.

 

Název programu: Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 1. výzva pro rok 2017
Název projektu: Pořízení věcných prostředků – nákup vybavení první pomoci a vybavení pro práci ve výškách
Obdržená dotace: 25 000,- Kč
Celkové náklady: 75 993,- Kč
Cíl projektu: Zvýšení akceschopnosti, zkvalitnění činnosti členů JSDH a dovybavení jednotky nezbytnými věcnými prostředky pro zásahy.

 

Název programu: Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2018
Název projektu: Udržovací práce na hřbitovní zdi v Milevsku
Obdržená dotace: 21 489,43 Kč
Celkové náklady: 87 120,- Kč
Cíl projektu: Oprava části hřbitovní zdi.

 

Název programu: Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje I. výzva pro rok 2018
Název projektu: Nákup ochranných prostředků pro JSDH Milevsko
Obdržená dotace: 50 000,- Kč
Celkové náklady: 72 748,- Kč
Cíl projektu: Zvýšení akceschopnosti, zkvalitnění činnosti členů JSDH a dovybavení jednotky nezbytnými věcnými prostředky pro zásahy.

 

Název programu: Smart Cities, 1. výzva pro rok 2018
Název projektu: Živé Milevsko – Regionem na elektrokole
Obdržená dotace: 320 504,- Kč
Celkové náklady: 463 080,- Kč
Cíl projektu: Pořízení smart technologií spadajících do oblasti dopravy a cestovního ruchu. Hlavním cílem projektu byla podpora cykloturistiky v regionu Milevska a budoucí napojení na již stávající a využívané jihočeské cyklotrasy kolem řeky Otavy a Vltavy. Projekt byl zaměřen na podporu cyklistiky jako alternativy osobní dopravy ve městě a v napojení do blízkého regionu.