Podnikání a rozvoj > Prodeje, směny a pronájmy

Pronájmy, prodej, směny

Hmotný nemovitý majetek, právo stavby | Právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce | Pronájem bytů | Hmotný movitý majetek

Hmotný nemovitý majetek, právo stavby

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu.

Dokumenty 2018

Archiv dokumentů

Právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce.

Aktuálně nejsou zveřejněny žádné dokumenty.

Upravit soubor

Hmotný movitý majetek

Záměr obce prodat hmotný movitý majetek.

 
Záměr na prodej starých hoblic.pdf (PDF)
Vytvořeno: 11.10.2016

Upravit soubor