Podnikání a rozvoj > Živé Milevsko - Smart Region

Živé Milevsko - Smart Region

ŽIVÉ MILEVSKO je projekt, který chce uvést v život schválenou strategii města. Jeho důležitou součástí je SMART REGION, který znamená zapojení města a jeho okolí do programu SMARTCITY všude tam, kde to dává smysl.

Projekt se zaměřuje na vytvoření prostoru a podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání, na rozvoj kultury a cestovního ruchu, na řešení problémů dopravy a kvalitu veřejného prostoru. Velký důraz je přitom kladen na využití moderních technologií.

ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION je dlouhodobý projekt, který navazuje na strategii města a za přispění veřejnosti, tedy občanů, podnikatelů, škol bude trvale usilovat o vytváření prostředí pro zdravý rozvoj města a o změnu trendů, které nás všechny trápí, jako je odliv mladých lidí a snižování počtu obyvatel.

Každý z Vás může a měl by být součástí tohoto projektu!