Samospráva > Rada města

Rada města

Členové Rady města Milevska

pro volební období 2014 - 2018

Mgr.

Barda Petr

 

Ing. 

Koutník Fratišek

 

Mgr.

Koutník Pavel

 

 

Procházka Karel

 

Ing.

Radosta Ivan

starosta města Milevska

Ing.

Šrámek Lubomír

 

Mgr.

Třeštík Martin 

místostarosta města Milevska

Pověření řízením jednotlivých oblastí v radě města v období 2017-2018

 • Zastupování města navenek (Radosta, Třeštík)
 • Výkon státní správy a samosprávy, vnitřní chod úřadu (Radosta, Šrámek)
 • Informační a komunikační technologie (Třeštík, Šrámek)
 • Městská policie, bezpečnost, integrovaný záchranný systém (Radosta, F. Koutník)
 • Životní prostředí – (Radosta, P. Koutník)
 • Pořádek ve městě, Služby města Milevska (Radosta, Procházka)
 • Sociální věci a zdravotnictví, SSMM (Radosta, Procházka)
 • Doprava (Radosta, Šrámek)
 • Hospodaření, finance a rozpočty (Třeštík, Barda)
 • Investice - (Radosta, F. Koutník)
 • Hospodaření energiemi (Třeštík, Barda)
 • Bytová politika, přidělování bytů (Radosta, P. Koutník)
 • Majetek města – (Třeštík, F. Koutník)
 • Kultura, kulturní organizace, cestovní ruch (Třeštík, Procházka)
 • Školství, školské organizace (Radosta, Barda)
 • Sport, řízení SPOS (Radosta, P. Koutník)
 • Územní rozvoj, podnikání a zaměstnanost (Radosta, Třeštík)

Tučně je uveden člen rady města pověřený řízením oblasti, běžným písmem gestor oblasti.

Ve všech uvedených oblastech se předpokládá úplná vzájemná informovanost a zastupování starosty a místostarosty.

Klíčové či mimořádné projekty většího rozsahu budou přiděleny do kompetence starosty nebo místostarosty (a gestora) rozhodnutím rady města.

 
Jednací řád.pdf (PDF)
Vytvořeno: 23.2.2017