Samospráva > Rada města > Komise rady

Komise rady města Milevska

Komise investiční

Ing. Radek Černý – předseda komise
Ing. Václav Pavlečka
Ing. František Princ
Michal Fröhr
Ing. Marek Šika
Ladislav Bendula
Ing. Bohuslav Beneš
Martin Kostínek

tajemnice komise: Bohumila Hlavínová

Komise sportovní

Jaroslav Kolář – předseda komise
Ing. František Koutník
Hana Kutišová
MVDr. Lukáš Dolejš
Ing. František Franěk
Karel Reiniš
Jaroslav Peták
Marie Šťastná

tajemník komise: Bc. Martin Hroch

Komise kulturní

PhDr. Jiří Kálal – předseda komise
Karel Procházka
Vladimír Šindelář
MDDr. Radovana Srchová
Tibor Kaleja
MUDr. Zdeněk Hobzek
Mgr. Vlasta Baloghová

tajemník komise: Tomáš Novotný (Jiří Kálal)

Komise dopravní

Miloslav Kozák – předseda komise
Pavla Petříková
Michal Fröhr
Luboš Kolář
Zdeněk Lutovský
Mgr. Ondřej Šimánek
Vladimír Horek
Karel Pučelík
František Zítek
Jiří Pech
Bc. Pavel Těhle

tajemnice komise: Ing. Milena Ilievová

Komise pro životní prostředí

Jan Kozák – předseda komise
Jaroslav Kolář
Mgr. Vlasta Machartová
Dana Řezářová
Petr Hladký
Mgr. Karolína Mitísková
Ing. Vladimír Ondruška
František Hejhal
Ing. Milan Černý

tajemnice komise: Ing. Hana Hadrbolcová

Komise sociální

Mgr. Ludmila Kolářová – předsedkyně komise
Jitka Hejná
Mgr. Romana Fialová
Marie Pouzarová
Roman Rozhoň
Jitka Chabrová
MUDr. Jitka Kofroňová
Alena Knotová

tajemnice komise: Pavlína Hajská

Komise bytová

Pavel Solař – předseda komise
Marie Polívková
Martin Macháček
Ing. Pavel Kabát
Ing. Radek Černý
Mgr. Marie Jelenová
Roman Kubů, DiS.
MUDr. Miroslava Pučelíková
Helena Smrčková

tajemnice komise: Marcela Heroutová

Komise pro místní části

Bc. Zdeněk Herout – předseda komise
Alena Knotová
Radek Kotrba
Jaroslav Kortan
Ing. Mgr. Miroslav Doubek
Karel Procházka
Ing. Pavel Zdeněk
Martin Smrček

tajemník komise: Ing. Milan Weber

Komise pro občanské záležitosti

Anna Čunátová
Marie Kalinová
Jiřina Klímová
Marie Marchelová

tajemnice komise: Anna Randová