Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Publikováno: 9.5.2019

V souvislosti s realizací stavby „Čs. legií – umístění inženýrských sítí“ bude provedena částečná uzavírka ulice Čs. legií postupně v úseku Suchanův rybník - restaurace „U Broučka“. Dle informace stavbyvedoucího budou stavební práce probíhat v termínu od 25. 04. do 20. 06. 2019. Průjezd v místě provádění prací bude umožněn - provoz bude řízen světelnou signalizací.

 

 
DIO Čs. legií detaily.pdf (PDF)
Vytvořeno: 9.5.2019