Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 2

Publikováno: 9.5.2019

V souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy chodníků podél III/10543 v ulici Nádražní a Sažinova – 2. etapa – část I“ bude provedena částečná uzavírka v ul. Sažinova v úseku od křižovatky s ul. Nádražní ve směru na Sepekov. Dle informace stavbyvedoucího budou stavební práce probíhat v termínu od 17.05.2019 do 30.07.2019. Vzhledem k charakteru prací se omezení týká především chodců, průjezd vozidel v daném místě bude umožněn.