Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 5

Publikováno: 4.7.2019

V souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy chodníků podél III/10543 v ulici Nádražní a Sažinova – 2. etapa – část II“ bude provedena částečná uzavírka v ul. Nádražní v úseku od křižovatky s ul. Blechova po ul. Sažinova. Práce budou probíhat postupně po jednotlivých schválených pracovních úsecích (max. 50m nebo mezi křižovatkami) v termínu od 09.07.2019 do 15.11.2019. Vzhledem k charakteru prací se omezení týká především chodců, průjezd vozidel v daném místě bude umožněn. Upozorňujeme řidiče vozidel na dodržování nejvyšší povolené rychlosti 30 km/h v místě prováděných stavebních prací!

 
Situace DIO Swietelsky II.PDF (PDF)
Vytvořeno: 4.7.2019