Informace pro občany a řidiče

Publikováno: 27.2.2018

V souvislosti s realizací stavby „Skladová hala s administrativní částí v k.ú. Milevsko, parc. č. 924/1 a 924/2“ bude provedeno rozšíření vozovky silnice II/105 ve směru z Milevska na Veselíčko. Práce, dle informace stavbyvedoucího pana D. Havránka, budou probíhat, v termínu od 12.03.2018 do 05.05.2018. Průjezd v tomto úseku bude umožněn vždy. Silniční provoz v I. etapě výstavby bude řízen světelnou signalizací.