Poliklinika Milevsko uzavřena od 16.3.2020

Publikováno: 16.3.2020

O P A T Ř E N Í   Z   D  Ů V O D U   C O V I D - 19

V souvislosti se zabráněním dalšího šíření onemocnění COVID – 19 je Poliklinika Milevsko s.r.o  nucena uzavřít budovu polikliniky od pondělí 16.3.2020 do odvolání. Lékaři budou přítomni na telefonu pro akutní případy.
Telefonní seznam do jednotlivých ordinací bude vyvěšen na hlavním vstupu polikliniky. Lékařská pohotovostní služba bude nadále funkční ve stejných ordinačních hodinách, ale pouze na předchozí telefonické zavolání na č. 382 503 222. Postup pro
případné ošetření je totožný s praktickými lékaři.

Jakékoliv respirační onemocnění je povinnost řešit pouze z domova telefonem se svým praktickým lékařem nebo s Krajskou hygienickou stanicí na tel. 387 712 130,  387 712 160, 387 712 812.

V Milevsku, 15.3.2020

Ing. Luboš Mráz, jednatel