Živé Milevsko - Smart Region

Živé Milevsko - Smart Region

Živé Milevsko nově naleznete i na Facebooku

ŽIVÉ MILEVSKO je projekt, který chce uvést v život schválenou strategii města. Jeho důležitou součástí je SMART REGION, který znamená zapojení města a jeho okolí do programu SMARTCITY všude tam, kde to dává smysl.

Projekt se zaměřuje na vytvoření prostoru a podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání, na rozvoj kultury a cestovního ruchu, na řešení problémů dopravy a kvalitu veřejného prostoru. Velký důraz je přitom kladen na využití moderních technologií.

ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION je dlouhodobý projekt, který navazuje na strategii města a za přispění veřejnosti, tedy občanů, podnikatelů, škol bude trvale usilovat o vytváření prostředí pro zdravý rozvoj města a o změnu trendů, které nás všechny trápí, jako je odliv mladých lidí a snižování počtu obyvatel. Každý z Vás může a měl by být součástí tohoto projektu!


Důležité dokumenty

Zprávy o konaných událostech

Galerie M - 2. veřejné představení projektu

 16.10.2017

Ve středu 11.10.2017 se konalo v Galerii M 2. veřejné představení projektu ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION. Pozváni byli opět starostové obcí v milevském regionu, podnikatelé, zástupci města a milevských organizací a sdružení, pracovníci…

Elektromobily v Milevsku

 16.10.2017

Od 16.10.2017 můžete v Milevsku spatřit elektromobil VW e-up, který městu zapůjčí společnost E.ON na jeden měsíc. Ve středu 01.11.2017 se v Milevsku od 14:00 -16:00 hodin na náměstí E. Beneše uskuteční den elektromobility, kde si občané a…

Pokračující jednání s prorektorem VŠTE v ČB

 2.10.2017

V pátek 29.09.2017 proběhla v Milevsku další schůzka s prorektorem Ing. Vojtěchem Stehelem ohledně spolupráce mezi VŠTE v Českých Budějovicích a projektem ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION. Nyní se zpracovávají hlavní body spolupráce v …

Přehled všech událostí