Aktualizace žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou

Publikováno: 1.7.2024

Vážení občané,

Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí, upozorňuje žadatele o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska, že v průběhu července každého kalendářního roku musí být podaná žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska (dále jen „žádost“) písemně aktualizována. Písemnou aktualizaci žádosti je možné učinit na odboru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko, Za Radnicí 95, Milevsko, 2. patro budovy Froll – kancelář č. 305, Pavlína Hajská, DiS., kde bude od 01.07.2024 připraven aktualizační dotazník. Aktualizační dotazník je k dispozici rovněž na webových stránkách města Milevska www.milevsko-mesto.cz ve složce Sociální oblast (Domy s pečovatelskou službou – Přidělování bytů). Aktualizace žádosti je jednou z povinností žadatele o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou. Pokud ji žadatel neprovede ani poté, co na ni bude odborem sociálních věcí písemně upozorněn, bude jeho žádost v souladu s Pravidly přidělování bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením v domech s pečovatelskou službou města Milevska z pořadníku žadatelů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska vyřazena.
Žadatele, kteří mají zájem výhradně o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 5. května 1510, Milevsko, informujeme, že počet bytů, které budou v tomto domě s pečovatelskou službou pronajímány, se z důvodu plánovaného využití některých bytů pro pobytovou sociální službu domovy pro seniory podstatným způsobem snížil. Nově bude pronajímáno pouze 13 jednopokojových bytů a 6 dvoupokojových bytů.  Žadatelé, kteří by souhlasili i s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou Libušina 1401, Milevsko, mohou tuto skutečnost uvést při aktualizaci své žádosti. 
.