Dopravní situace v souvislosti s uzavírkou ulice Čs. Legií

Publikováno: 13.4.2022

Ve čtvrtek 7.4. započala akce Jihočeského kraje ,,Rekonstrukce povrchu vozovky v ulici Čs. Legií" a s ní spojena dopravní uzávěra. I přes veškeré snahy vedení města nebyla umožněna etapizace akce v úsecích: křižovatka Blanická/ křižovatka ,,U Zrcadel"/ křižovatka ,,U Broučka". Bohužel neprošel ani požadavek zprůjezdnit obousměrně autobusové nádraží, a to z důvodu obav dopravního inspektorátu na možný kolaps v ulici Havlíčkova. V rámci DIO (dopravně informační opatření) byly Dopravním inspektorátem PČR schváleny předložené trasy společnosti JANEV, která pro prováděcí firmu COLAS objízdné trasy řeší. Objízdné trasy odklání veškerou dopravu po objízdných trasách vedených přes Zvíkovské podhradí, Líšnici, Sepekov a silnici I/19. Nedostatek dopravního značení uvnitř města mělo za následek chaos v dopravě. V pondělí proběhla schůzka se speciálním stavebním úřadem, který dostal od vedení města úkol s okamžitým vyřešením této problematické situace. Ještě ten den proběhla na místě schůzka s dopravním inženýrem DI PČR a následně bylo ve spolupráci s Jihočeským krajem a společností Janev rozhodnuto o doplnění dopravního značení objízdných tras uvnitř města, které proběhne dnes. Oficiální objízdné trasy z jižní do severní části města jsou vedeny přes ulici Blanická/Kpt. Nálepky/Nádražní/Dukelská/I/19 a naopak s tím, že pro druhý směr je použita ulice Blechova. Dále je řešeno přidání dopravního značení slepé ulice Nádražní-U Zrcadel a směrové značky z ulice 5.Května-Riegrova. Průjezd přes autobusové nádraží zůstává v nezměněné podobě, tedy ve směru od Havlíčkovi ulice povolen pouze pro autobusy a dopravní obsluhu a ve směru z náměstí pouze přes parkoviště pod obchodním domem centrum, kde prosíme o maximální opatrnost při průjezdu. Dále je možné použít účelovou komunikace Na Hajdě a průjezd přes ulici Na Cukavě. Pamatováno je i na stavbu Lunaparku na parkovišti u fotbalového stadionu (od 25.4. do 2.5.), kde má provozovatel vyhrazený prostor pouze v rámci samotného parkoviště a pokyn zamezit vstup osob do komunikace. Uzavírka ulice Čs. Legií je plánována do 28.5..

Za neutěšenou dopravní situaci se omlouváme a věříme, že ji společně zvládneme.
Vedení města