Dotační program Sociální a související služby 2023

Publikováno: 18.1.2023

I v letošním kalendářním roce mohou subjekty, které poskytují občanům města Milevska sociální a související služby, žádat o dotaci města z dotačního programu Sociální a související služby 2023. Dotační program Sociální a související služby 2023 byl schválen zastupitelstvem města dne 14.12.2022 a jeho cílem je podpora a rozvoj sociálních služeb a služeb, které se sociální oblastí úzce souvisejí. V rozpočtu města Milevska je na podporu výše uvedených subjektů na kalendářní rok 2023 vyčleněna částka 390.000 Kč. Žádost o dotaci je možné podat v termínu od 01.02.2023 do 28.02.2023, žádosti se nově doručují pouze do datové schránky poskytovatele dotace. Více informací naleznete na úřední desce umožňující dálkový přístup (oblast Dotační programy) a na webových stránkách města (Podnikání a rozvoj/Dotační programy/Sociální služby). V případě dotazů můžete rovněž kontaktovat referentku odboru sociálních věcí Pavlínu Hajskou, DiS., tel.: 382 504 138, e-mail: pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz.