Publikováno: 13.4.2022

Informace města Milevska ke svozu odpadů v ul. Čs. legií, Milevsko

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás tímto informovat, že po dobu probíhajících stavebních prací v ul. Čs. legií bude svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu probíhat jako doposud, tj. příslušnou nádobu přistavte vždy ve čtvrtek do 6:00 h před svou nemovitost. Odtud bude dopravena do místa výsypu a poté vrácena zpět. Aby nedošlo k záměně nádob, žádáme Vás tímto o její označení číslem popisným příslušného domu.
Pokud by došlo ke změně způsobu vývozu, s předstihem bude informace zveřejněna na facebooku a webu města www.milevsko-mesto.cz

Děkujeme za pochopení.
Město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko