Informace – Řešení problematiky příjmu uprchlíků z Ukrajiny

Publikováno: 21.3.2022

V pondělí 21.3.2022 zasedl Krizový štáb ORP Milevsko, který projednal řešení problematiky ubytování uprchlíků z Ukrajiny. V současné době je dle dostupných informací hlášeno v ORP Milevsko 142 ukrajinských osob, z toho přímo v Milevsku 85 osob. Dle pokynu hejtmana Jihočeského kraje je nutné připravit ubytovací kapacitu pro 8800 uprchlíků, která se rozdělí na všechny obce v kraji, dle počtu obyvatel. Pro město Milevsko připadá povinnost připravit ubytování pro 112 osob. Na základě jednání Krizového štábu ORP Milevsko bylo rozhodnuto vyčlenění maximální kapacity 70 míst hotelu Stadion, kde je již v tuto chvíli ubytováno 17 osob z Ukrajiny. Další požadovaná kapacita k ubytování je v řešení. Město Milevsko se ohrazuje proti informacím, že dochází k obsazování městských bytů na úkor lidí z Milevska. Veškeré ubytovací kapacity jsou voleny tak, aby co nejméně omezily život lidí v Milevsku. Z uvedených důvodů také zatím nebudou pro požadovanou kapacitu využity prostory Domu kultury Milevsko a školních tělocvičen. Město jedná s milevskými firmami o případném vyčlenění jejich nevyužitých prostor pro požadovanou kapacitu a také se nám ozývají soukromé osoby s nabídkou ubytování ve svých volných bytech, za což jim děkujeme. Rádi bychom také reagovali na informace, které se v současné době šíří na úkor příchozích Ukrajinců. V Milevsku jsou v tuto chvíli ubytované především matky s dětmi a senioři. Jejich chování je velmi slušné a jsou rádi za naši pomoc. Pokud nějakou pomoc odmítnou, tak je to především z důvodu, že nechtějí být nikomu na obtíž. Jedná se o lidi, kteří prchají před válkou a pocházejí z podobných poměrů, jako jsou u nás, proto mají mnohdy značkové oblečení a moderní telefony, bohužel je to většinou to jediné, co si s sebou stihli vzít. Prosíme všechny o schovívavost v této mimořádné situaci.

Děkujeme.