KLÁŠTERNÍ MOST SE DOČKÁ REKONSTRUKCE

Publikováno: 3.8.2022

V rámci již probíhajících restaurátorských prací bylo provedeno odstranění vodní řasy ze zdiva mostu, dále probíhá vyspravení spár mostu injektážemi, následně dojde k natažení nové omítky a nátěru silikátovou barvou.
Při rekonstrukci dopravní části mostu bude provedeno odvodnění a hydroizolace, oprava povrchu vozovky, na tělese vznikne jednopruhová obousměrná komunikace, kde bude nově dopravním značením stanovena přednost v jízdě. Přes most bude nově umožněn provoz pouze pro vozidla s váhou do 3,5 tuny.
Z důvodu realizace výše uvedených prací dojde v termínu od 8.8.2022 k úplné uzavírce ulice U Bažantnice. Objízdná trasa bude vedena dle přiložené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Předpokládaný termín dokončení je v měsíci říjnu.

Autobusy MHD linky 366001 budou po dobu uzavírky využívat objízdné trasy zast. Milevsko,,aut.st. – sil. II/105 – ul. Čs. legií – nám. E. Beneše – ul. Riegrova – Husovo nám. – ul. Sokolovská – ul. Jarlochova – ul. Masarykova – sil. II/105.

Zastávky se změnou obslužnosti:
Milevsko, Klášterní – obsluha zastávky přesunuta na zastávku Milevsko, Bažantnice.
Milevsko, Táborská autoservis – obsluha zastávky zrušena bez náhrady.

 
Milevsko_DIO_Most-OBJÍZDKA_1-page-001.jpg (JPG)
Vytvořeno: 3.8.2022
 
Milevsko_DIO_Most-OBJÍZDKA_2-page-001.jpg (JPG)
Vytvořeno: 3.8.2022