My v tom Jihočechy nenecháme II.

Publikováno: 9.9.2022

Vážení občané,

Zastupitelstvo města Milevska na svém posledním zasedání v tomto volebním období rozhodlo o zapojení se do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II.“ - https://www.myvtomjihocechynenechame.cz/. Na podporu rodin s dětmi do 3 let věku, rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do 8 let věku a poživatelů důchodu s nízkými příjmy se vyčlenila v městském rozpočtu částka ve výši 2,7 mil. Kč. V druhé polovině měsíce září bude vypracována a následně podána žádost o poskytnutí dotace. V případě schválení dotační podpory Jihočeským krajem a nastavení dalších pravidel a postupů pro výplatu podpory, lze předpokládat, že bychom mohli žádosti přijímat od počátku měsíce října do poloviny měsíce prosince. Další upřesňují informace budou samozřejmě postupně zveřejňovány na webových stránkách města, facebookovém profilu a v Milevském zpravodaji.