Poplatek za komunální odpad v roce 2022

Publikováno: 4.1.2022

Od 1. ledna 2022 je v platnosti Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou vydalo Zastupitelstvo města Milevska na svém zasedání dne 24.11.2021. Reagovalo tak na změny obsažené v novele zákona o místních poplatcích.

Sazba poplatku na rok 2022 se zvýšila a činí 588 Kč za osobu za kalendářní rok. Splatnost poplatku pro osoby přihlášené k pobytu v Milevsku je 30.04.2022.

Sazba poplatku pro vlastníky nemovitých věcí zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, je rovněž 588 Kč se splatností do 31.05.2022. Nově jsou mezi tyto poplatníky zařazeny i právnické osoby.

Další změna se týká osvobození od placení poplatku. Bylo rozšířeno osvobození ze zákona - od placení tohoto poplatku lze osvobodit poplatníka, kterému vznikla poplatková povinnost z důvodu přihlášení k pobytu v Milevsku, a který je zároveň poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště.

Další úlevy a osvobození se nezměnily. Úleva od placení poplatku se nadále poskytuje studentům do 26 let ubytovaným mimo město a důchodcům pobývajícím část roku v rekreačních objektech. Osvobozeni jsou občané pobývající déle jak 6 měsíců v zahraničí, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, osoby zdržující se ve zdravotnických zařízeních déle jak 3 měsíce a osoby umístěné v některých typech sociálních zařízení (např. v dětském domově, domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením). Nárok na úlevu či osvobození je nutné ohlásit a doložit.

Při úhradě poplatku upřednostňujte prosím platbu bankovním převodem na účet města Milevska číslo 19-0640992319/0800. Dále můžete poplatek uhradit v hotovosti i platební kartou v pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843).

Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako identifikaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám byl přiřazen v evidenci poplatku za odpad. Pokud chcete zaplatit jednou bezhotovostní platbou za více osob, je třeba nahlásit správci poplatku jména, data narození a bydliště všech osob, za které je poplatek odváděn. To můžete udělat e-mailem, telefonem nebo prostřednictvím formuláře pro vyžádání variabilního symbolu na internetových stránkách města Milevska. Kontakt na správce poplatku P. Zděnkovou je:  e-mail pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 132.