Revitalizace zeleně v ulici Sokolovská

Publikováno: 19.6.2020

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o plánované revitalizaci zeleně v části ulice Sokolovská. V současné době je zpracována projektová studie, kterou vypracovala Ing. Žaludová z Písku. Záměrem navrhované revitalizace je podpora dlouhodobé udržitelnosti zeleně spočívající v odstranění nevhodných dřevin, ošetření stávající perspektivní zeleně, dosadbě druhů vhodných do změněných klimatických podmínek. Dalším cílem je zlepšení klimatických a hygienických podmínek prostřednictvím výsadby vhodných dřevin, podpora biodiverzity a zkvalitnění vybavenosti umístěním nových laviček.

Na realizaci akce bude město podávat žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Pokud bude dotace na projekt udělena, realizace akce připadá v úvahu v letech 2022 nebo 2023.

 
Foto dřevin.pdf (PDF)
Vytvořeno: 19.6.2020
 
Sokolovská - návrh řešení.pdf (PDF)
Vytvořeno: 19.6.2020
 
Sokolovská - stávající stav.pdf (PDF)
Vytvořeno: 19.6.2020
 
Sokolovská- průvodní zpráva.pdf (PDF)
Vytvořeno: 19.6.2020