Sportovní hry mateřských škol 2024

Publikováno: 18.6.2024

Ve čtvrtek 13. června 2024 uspořádalo město Milevsko na hřišti 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko 14. ročník Sportovních her mateřských škol. Her se zúčastnilo 12 družstev s celkovým počtem 120 dětí, které soutěžily v pěti disciplínách, při kterých podaly mimořádné sportovní výkony. Hry příjemně zpestřila nesoutěžní stanoviště 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko a FBC Došwich Milevsko, na kterých si děti mohly vyzkoušet základy házené a florbalu. Dále se svým programem Nadační fond Mathilda a jeho lektorka Vladimíra Miklášová s vodícími psy Charliem a Cserkészem a Tereza Koutská ze Státního zdravotního ústavu s potravinovou pyramidou. Děti si měly možnost prohlédnout dva hasičské vozy Hasičského záchranného sboru Milevsko. Soutěžící děti si s sebou odnesly poháry, medaile, diplomy a věcné ceny.

Velké poděkování patří firmám, které pro děti přispěly věcnými cenami: Autobaterie Tollinger s.r.o., BOBY – H s.r.o., Calta – K s.r.o., FAST KOVOŠROT s.r.o., Greenairtech s.r.o., Hejný spol. s.r.o., Jednota, spotřební družstvo v Milevsku, Ladislav Klíma, stavební firma Milevsko, Miroslav Koutník, Miba Czech s.r.o., Microcomp s.r.o., Nadační fond Mathilda, Pekařství U Malých s.r.o., Tereza a Tomáš Pohůnkovi, Polata s.r.o., Radiostav a.s., SIKO KOUPELNY a.s., Tollinger s.r.o., TOMEGAS s.r.o. a XKV s.r.o.

Zároveň děkujeme za pomoc při technickém zajištění akce 1. základní škole T. G. Masaryka Milevsko a za pomoc se zajištěním zdravotníka Sociálním službám města Milevska a všem ostatním, kteří přispěli k úspěchu sportovních her.