„Učeň roku“ 2021/2022 zná svého vítěze

Celoroční soutěž „Učeň roku“  je určená pro žáky třetích ročníků tříletých učebních oborů strojní mechanik, opravář zemědělských strojů a truhlář. Soutěž vyhlásila Oblastní hospodářská komora v Milevsku  a SOŠ a SOU Milevsko za podpory starosty města Milevsko Ing. Ivana Radosty na začátku školního roku 2021/2022.

Publikováno: 21.7.2022

Vítězství je podmíněno splněním řady kritérií jako je např. prospěch bez nedostatečných na vysvědčení v 1. a 2. pololetí školního roku 2021/2022, z odborného výcviku je žák na vysvědčení hodnocen známkou výborný nebo chvalitebný a významnou složku celkového výsledku představuje hodnocení závěrečné zkoušky, zejména její praktické části.

Nejlepším učněm školního roku 2021/2022 se stal Václav Falada, na druhém místě se umístila Kateřina Hradská a na třetím místě skončil Jakub Skalický.

Předávání ocenění se zúčastnil starosta města Milevsko Ing. Ivan Radosta, Mgr. Václav Kašpar – ředitel SOŠ a SOU Milevsko a Ing. Petr Bašík člen představenstva JHK a GŘ firmy AURA, a.s.

Ocenění absolventi převzali certifikáty a věcné dary od partnerské firmy CIME, s.r.o.

Marcela Kužníková

ředitelka Oblastní kanceláře Jhk Milevsko

m.JPG