Vítání dětí narozených v roce 2022

Publikováno: 17.1.2023

Logo - Jihočeký kraj

Na vítání dětí v Milevsku jsou zvané děti na základě žádosti jejich zákonných zástupců. Žádost se podává na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí – matriku. Při účasti na této malé slavnosti obdrží děti s trvalým pobytem v našem městě finanční dar ve výši 7.000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj. Podmínky tohoto finančního daru jsou zakotveny v Pravidlech pro poskytnutí finančního daru na podporu rodin. Mimo jiné je v nich uvedeno, že žádost o vítání a finanční dar na podporu rodin se podává nejpozději do 28. února roku následujícího po roku narození dítěte. To znamená, že pro děti narozené v roce 2022 mohou jejich zákonní zástupci podat žádost nejdéle do 28. února 2023.

Bližší informace: tel. 382 504 114, 382 504 144, 605 161 301