Volný dvoupokojový byt v DPS Libušina

Publikováno: 13.9.2022

Vážení občané,

město Milevsko oznamuje, že disponuje volným dvoupokojovým bytem v domě s pečovatelskou službou Libušina 1401, Milevsko. Byt je určený pro seniory nebo osoby se zdravotním omezením a může být přidělen manželské či jiné příbuzenské dvojici. Bližší informace o volném bytě jsou k dispozici u referentky odboru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko Pavlíny Hajské, DiS., tel.: 382 504 138 nebo 607 005 973, e-mail: pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz.