Vyjádření města k uzavírce komunikace Čs. Legií v souvislosti s rekonstrukcí povrchu vozovky

Město Milevsko obdrželo v minulém týdnu k vyjádření žádost od Jihočeského kraje o prodloužení termínu dokončení akce a s tím souvisejícím dopravním omezením z plánovaného termínu 28.5. na 15.6.

Publikováno: 18.5.2022

Uvedeným důvodem v žádosti je nepředpokládaný stav podkladní vrstvy vozovky v úseku "od zrcadel" k Suchanovu rybníku. V rámci jednání se zástupci kraje a stavební firmou Colas bylo ze strany města argumentováno především malou aktivitou v průběhu stavby. Následně došlo ke kompromisu, kdy bylo dohodnuto, že v řádném termínu (28.5.) bude dokončena a zprovozněna část ulice od náměstí "ke zrcadlům", tak aby byl alespoň částečně umožněn průjezd do centra města. Horní část ulice Čs. Legií bude dokončena v termínu do 15.6. V rámci této akce přistoupilo město také k rekonstrukci části chodníků ulici.

Děkujeme za pochopení.