Aktuality

Aktuality

Zubní lékaři

Nedostatek zubních lékařů je problém, který se po odchodu zkušených stomatologů velmi týká také Milevska. Město Milevsko si plně uvědomuje tuto situaci, a proto ve spolupráci s Jihočeským krajem a Poliklinikou Milevsko s.r.o. připravilo pro nově příchozího nabídku v podobě motivačního bonusu ve výši 600.000 Kč, příspěvek na úhradu nákladů spojených s bydlením ve výši 900.000 Kč (závazek na 5 let), přednostní poskytnutí městského bytu a vybavenou ordinaci.

Oznámení o nálezu věci - 3 ks klíčů na kroužku

Město Milevsko vyzývá vlastníka uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.12

Oznámení o nálezu věci - černá ledvinka

Město Milevsko vyzývá vlastníka uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.12

Finanční příspěvek na podporu rodičovství

Město Milevsko vyplácí již několik let na základě žádosti rodičů nově narozeným dětem finanční příspěvek. Dle Pravidel pro poskytnutí finančního daru na podporu rodičovství schválenými usnesením RMM č. 456/18 ze dne 17.12.2018 je příspěvek vyplácen na žádost zákonného zástupce dítěte.

Masopustní výzdoba

Nadcházející masopust zpestřily děti z milevských škol a školek. Jejich díla je možno vidět ve výkladech obchodů v centru města. Zaslouží si velkou pochvalu.

Hlášení poruch v městských bytech

Nový formulář pro nahlášení poruch a závad v bytech města Milevska naleznete na adrese:

https://www.milevsko-mesto.cz/mestsky-urad/struktura-uradu/odbor-investic-a-spravy-majetku#hlaseniporuch

Formulář je trvale přístupný z levého menu hlavní strany - Hlášení poruch byty

Jak získat nájem v městském bytě?

Město Milevsko v případě dispozice s neobsazeným bytem ve vlastnictví města standardně vyhlašuje výběrové řízení. Minimálně po dobu 15 dní je zveřejněn záměr pronajmout konkrétní volný byt se všemi informacemi o velikosti bytu, výši nájmu, termínu prohlídky, jakou a jak podat přihlášku, včetně kontaktu na pronajímatele.

Roční hlášení o odpadech za r. 2021 - informace pro podnikatele

Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2022.

Oznámení o nálezu věci - černé pouzdro s penězi

Město Milevsko vyzývá vlastníka uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.12

Oznámení o nálezu věci - 2ks klíčů

Město Milevsko vyzývá vlastníka uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.12