ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLSKÉ PÉČE

Pokyn hejtmana Jihočeského kraje k zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 12 let, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče, nebo jiný zákonný zástupce.

Publikováno: 29.12.2020

 
Pokyn č. 41_Péče o děti.pdf (PDF)
Vytvořeno: 30.12.2020

Na základě krizového opatření vlády č. 1378 ze 23. prosince 2020 budou opět určeny pokynem hejtmana školy  a školská zařízení od 4. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. 

Pokynem hejtmana Jihočeského kraje č. 41 ze dne 29. prosince 2020 jsou vyčleněny školy a školská zařízení (seznam v PDF příloze výše). Pro ORP Milevsko je vyčleněna 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690.

Tato zařízení jsou určena pro děti a žáky, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení.

Pracovníci výše uvedených organizací budou průběžně kontaktovat vybrané určené školské zařízení, kde budou průběžně hlásit potřebu péče o své děti a žáky v rozsahu:

- jména a příjmení dětí a žáků,

- kontakt na rodiče (telefon, email),

- konkrétní dny, kdy umístí dítě do školského zařízení (závazně),

- čas, kdy si dítě vyzvednou a čas, kdy potřebují ráno dítě umístit (zda budou požadovat, aby dítě v zařízení nocovalo).

Dítě může být přihlášeno kdykoliv v průběhu nouzového stavu, pokud to bude možné,
minimálně  24 hodin před nástupem do školy nebo školského zařízení.