ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLSKÉ PÉČE

Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje k zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 12 let, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče, nebo jiný zákonný zástupce.

Publikováno: 13.10.2020

 
Pokyn_hejtmanky_k_zajisteni_skolske_pece.pdf (PDF)
Vytvořeno: 13.10.2020

Na základě usnesení vlády ČR č. 1033 ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření ve smyslu § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, budou pro pracovníky složek IZS a nezbytné infrastruktury k zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 3 - 12 let, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, vyčleněné školy a školská zařízení.

Pokynem hejtmanky Jihočeského kraje č. 35 ze dne 13. října 2020 jsou vyčleněny školy a školská zařízení (seznam v PDF příloze výše).

Tato zařízení jsou určena pro děti a žáky, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení.

Pracovníci výše uvedených organizací budou průběžně kontaktovat vybrané určené školské zařízení, kde budou průběžně hlásit potřebu péče o své děti a žáky v rozsahu:

- jména a příjmení dětí a žáků,

- kontakt na rodiče (telefon, email),

- konkrétní dny, kdy umístí dítě do školského zařízení (závazně),

- čas, kdy si dítě vyzvednou a čas, kdy potřebují ráno dítě umístit (zda budou požadovat, aby dítě v zařízení nocovalo).

Dítě může být přihlášeno kdykoliv v průběhu nouzového stavu, pokud to bude možné,
minimálně  24 hodin před nástupem do školy nebo školského zařízení.