Cestování do zahraničí

Publikováno: 31.8.2017

Podmínky vycestování z ČR (Ministerstvo zahraničních věcí ČR)

Cestujeme s dětmi – souhlas zákonného zástupce s vycestováním nezletilé osoby

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/podminky_vycestovani_z_cr/index.html

Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a nejste právě v místě svého trvalého pobytu?

Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce S rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22. Záleží na Vás, který ztěchto úřadů si vyberete. Vyhotovený osobní doklad Vám předá úřad, u kterého jste podali žádost.

Předpokládáte, že nebudete moci převzít občanský průkaz nebo cestovní pas u úřadu, u kterého jste požádali o jeho vydání?

Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete převzít u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si zvolíte při podání žádosti. Za převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu u jiného úřadu zaplatíte správní poplatek 100 Kč.

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx