Informace o občanských průkazech

Publikováno: 4.7.2022

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete!
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz...

Více informací v letáku:

Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu a nejste právě v místě svého trvalého pobytu?

Žádost o vydání občanského průkazu můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22. Záleží na Vás, který ztěchto úřadů si vyberete.

Předpokládáte, že nebudete moci převzít občanský průkaz u úřadu, u kterého jste požádali o jeho vydání?

Občanský průkaz můžete převzít u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si zvolíte při podání žádosti.

Pro podání žádosti o vydání občanského průkazu nebo k vyzvednutí hotového občanského průkazu doporučujeme občanům využít rezervační systém a objednat se na určitý den a čas. Upozorňujeme, že v rámci jedné rezervace může být učiněn pouze jeden úkon (řízení) pro jednu osobu.

Pro další informace ohledně vydávání občanských průkazů všeobecně doporučujeme využít portálu veřejné správy portal.gov.cz a nebo internetové stránky Ministerstva vnitra ČR mvcr.cz

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx