Informace o občanských průkazech

Publikováno: 1.7.2018

Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a nejste právě v místě svého trvalého pobytu?

Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce S rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22. Záleží na Vás, který ztěchto úřadů si vyberete. Vyhotovený osobní doklad Vám předá úřad, u kterého jste podali žádost.

Předpokládáte, že nebudete moci převzít občanský průkaz nebo cestovní pas u úřadu, u kterého jste požádali o jeho vydání?

Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete převzít u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si zvolíte při podání žádosti.

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx