Rajony

Město Milevsko je rozděleno na deset rajonů. Jedenáctým rajonem jsou přilehlé obce. Jednotliví strážníci mají při výkonu služby na starosti celé město a rajony jim jsou rozděleny z důvodu konkrétních činností za které si zodpovídá každý strážník sám. Po nejvíce se většinou týkají doručování písemností, mapování závad, místní znalosti atd.

Mapa rajonů - níže

Rajony a úkoly strážníků

Číslo rajonu Barva rajonu Odpovědný strážník služební číslo Úkoly strážníků Seznam ulic v rajonu
Dlouhé Střední Krátké spojovací a slepé
1 Červený KUKAČ Vlastimil

07514
 • nahlašování závad komunikací, zeleně, dopravního značení, veřejně prospěšného zařízení a černých skládek
 • odchyt zvířat
 • zbrojíř
 • Nádražní
 • Blechova
 • Pod stadionem
 • Kpt. Nálepky
 • Družstevní
 • Karlova
2 Oranžový Bc. LUKEŠ Jaroslav

02002
 • lustrace vozidel a řidičů
 • výzvy k podání vysvětlení
 • oznamování dopravních a nedořešených doprav. přestupků
 • údržba odchytových pomůcek, motorové pily a příslušenství
 • odchyt zvířat
 • zbrojíř
 • Sažinova
 • Libušina
 • Dr. B. Šmerala
 • B. Němcové
3 Zelený PECH Jiří

04824
 • vymáhání nezaplacených blokových pokut Celní správou
 • radiostanice
 • člen dopravní komise
 • odchyt zvířat
 • zbrojíř

 

 • Blanická
 • K. Čapka
 • P. Bezruče
 • Čs. Armády
 • Jiráskova
 • Žižkova
4 Modrý KRLÍN Jan

03703
 • vedení a chod MP – rozdělování úkolů, směrnice MP
 • vyřizování administrativy, stížnosti a porady
 • člen bezpečnostní rady města
 • radiostanice
 • lustrace vozidel a řidičů
 • tělesná příprava
 • odchyt zvířat
 • zbrojíř
 • J. A. Komenského
   
5 Fialový KOBLIC Miroslav

01898
 • údržba služebního vozidla a přívěsného vozíku
 • evidence jízd a vyúčtování PHM
 • evidence městských vyhlášek a nařízení
 • odchyt zvířat
 • zbrojíř
 • Čs. Legií
 • Švermova
 • Pod Zvíkovem
 • Na Cukavě
 • Reichnerova
 • Písecké Předměstí
 • Kamenný Kříž
 • Darovaná
 • Suchanova
 • Hajda
 • V Hlinkách
 • Úzká
6 Růžový BOLEK Roman

00811
 • počítačová síť, záznamová zařízení, telefony
 • web MP, datové schránky, elektronická pošta
 • radar Velká
 • lustrace vozidel a řidičů
 • služební psovod – výcvik služebního psa
 • odchyt zvířat
 • zbrojíř
 • Č. Holase
 • L. Janáčka
 • F. Kudláčka
 • M. Majerové
 • Havlíčkova
 • Dukelská (část)
 • Riegrova
 • Pod Farou
 • nám. E. Beneše
 • Tyršovo náměstí
 • Růžová
 • U Váhy
 • Za Radnicí
7 Šedý KUBEC Václav

00095
 • radar – příprava, měření, oznamování bodů a ODP
 • aktualizace služebních nástěnek
 • údržba služebny
 • radar Velká
 • lustrace vozidel a řidičů
 • odchyt zvířat
 • zbrojíř
 • Gen. Svobody
 • E. Destinové
 • Dukelská (část)
 • Šť. Dvořáka
 • Hůrecká cesta
 • Alšova
 • Sibiřská
 • Kpt. Jaroše
 • B. Smetany
 • 1. Máje
 • J. Mařánka  
 • Gagarinova
 • J. Nerudy
 • Č. Zibrta
 • Sadová
 • Čechova
 • Lidická
 • Na Hůrkách
8 Hnědý TOMÁŠEK Gustav

01520
 • evidence psů a administrativa s tím spojená
 • zdravotní příprava a lékárničky
 • odchyt zvířat
 • zbrojíř
 • Sokolovská
 • Jeřábkova
 • 5. Května
 • Husovo náměstí
 • V Souhrádkách
 • R. Svobodové (část)
 • Na Tržišti
9 Žlutý BARDA Václav

05730
 • manažer prevence kriminality
 • oznamování pořádkových přestupků, správních deliktů a trestných činů
 • člen sociální komise OSPOD
 • statistiky činnosti MP
 • tisk – články, komunikace s médii
 • lustrace vozidel a řidičů
 • odchyt zvířat
 • hlavní zbrojíř – evidence zbraní a jejich kontrola
 • Táborská (část)
 • Masarykova
 • Za Krejcárkem
 • R. Svobodové (část)
 • Jarlochova
 • Kostelecká
 • U Stříbrného
 • J. Kytky
 • Za Školami
 • Erbenova
 • Šumavská
 • Sladkovská
10 Bílý HRTOŇ Martin

00472
 • vraky vozidel – evidence a odstraňování vraků
 • web MP a tisk – články
 • ztráty a nálezy
 • odchyt zvířat
 • zbrojíř
 • Táborská (část)
 • Pražská
 • Petrovická
 • U Bažantnice
 • Na Vinicích
 • Klášterní
 • Týnická
 • U Sádek
 • Hřbitovní
 • Lipová cesta
11 Černý HRUDKA Vilém

00049
 • zastupování vedení MP, směrnice MP
 • majetek MP, výstrojní sklad a jejich evidence
 • plánování služeb
 • cvičné střelby
 • lesy, rybníky
 • lustrace vozidel a řidičů
 • tisk – články, komunikace s médii
 • služební psovod – výcvik služebního psa
 • odchyt zvířat
 • zbrojíř

Obce

 • Dmýštice
 • Klisín
 • Něžovice
 • Velká
 • Rukáveč

Mapa rajonů