Služby

Městská policie Milevsko je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně. Strážníci městské policie pracují ve dvanáctihodinových směnách, které se dělí na denní a noční službu. Denní směna začíná v 06:00 a to většinou administrativní činností, která je třeba z předchozí noční služby nebo z víkendu vyřídit. Následuje dohled na bezpečné přecházení školáků na určených přechodech a poté v 08:00 mají strážníci rozděleny úkoly dle momentální potřeby a situace. Hlídky jsou v denní době převážně dvoučlenné, pouze při mimořádných akcích bývá do služby povoláno více strážníků a to dle potřeby a konkrétní situace. Pokud probíhá měření rychlosti, je hlídka minimálně 4 členná. Při denních službách se v nejhojnější míře strážníci věnují špatnému parkování, drobným krádežím v obchodech, odchytu volně pobíhajících psů a jsou vysíláni k řešení nejrůznějších oznámení od občanů. Kromě plnění zmiňovaných úkolů se strážníci v rámci směny pravidelně pohybují po svých rajonech. Ve všech případech mohou využívat služebního vozidla, ale důraz je kladen na jejich pěší obchůzkovou činnost. Noční služba začíná v 18:00 a dle konkrétního počtu strážníků je rozdělována na pěší obchůzkovou a autohlídku. Při menším počtu strážníků se po městě většinou pohybuje autohlídka a to z důvodu rychlé operativnosti, ohledně výjezdů k objektům, které jsou napojeny na pult centrální ochrany. V nočních hodinách a to především o víkendech bývá hlavní doménou udržování veřejného pořádku. V této době strážníky nejvíce zaměstnává opilá mládež, která pod rouškou tmy a v anonymitě davu tropí nejrůznější výtržnosti. Většinou se jedná o projevy vandalismu, výtržnosti, rvačky, rušení nočního klidu, buzení veřejného pohoršení, nejrůznější přestupky v oblasti občanského soužití a v neposlední řadě poškozování majetku nebo sprejerství. Hlavní náplní městské policie je udržování veřejného pořádku. S tím je bohužel spojena celá řada úskalí a problémů, které trápí nejen strážníky, ale hlavně občany města.

Z těch činností, které možná nejsou na první pohled vidět nebo o nich dosud nebyla podrobnější informace, můžeme zmínit následující: Městská policie pravidelně dohlíží na bezpečnou cestu dětí do školy. Strážníci chodí v pracovních dnech každé ráno na určené přechody v blízkosti škol, kde dbají na to, aby děti bezpečně přešly ulici. Městská policie klade velký důraz na prevenci. Strážníci se například účastní různých akcí zaměřených na bezpečnost dětí v silničním provozu (Bezpečná cesta do školy, Na kole jen s přilbou) a hodnotí jejich znalosti. Strážníci chodí na pravidelné přednášky a besedy do škol, kde s dětmi diskutují na různá témata a vysvětlují možná řešení v krizových situacích, do nichž se děti mohou dostat. Snažíme se tím předejít problémům, spojeným např. se šikanou, alkoholem, drogami atd.