Městský úřad > Občan a úřad > Informace pro občany

Informace pro občany

 • Zveřejněné od Zveřejněné do Název a anotace
 • 18.6.2024 8.9.2024 Sepekovský poklad

  Milevské muzeum ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku vás srdečně zve na výstavu Sepekovský poklad. Jeden z největších nálezů stříbrných mincí (brakteátů) v milevském regionu. Výstava se koná v Milevském muzeu od 18. června do 8. září 2024.

 • 18.6.2024 Sportovní hry mateřských škol 2024

  Ve čtvrtek 13. června 2024 uspořádalo město Milevsko na hřišti 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko 14. ročník Sportovních her mateřských škol. Her se zúčastnilo 12 družstev s celkovým počtem 120 dětí, které soutěžily v pěti disciplínách, při kterých podaly mimořádné sportovní výkony.

 • 18.6.2024 19.6.2024 Havárie na vodovodu

  Upozorňujeme občany, že z důvodu havárie na vodovodním řadu nepoteče zítra 19.06.2024 od 8:00 hod. do 18:00 hod. pitná voda v ulici Nádražní od čp. 710 až k vlakovému nádraží, ul. Karlova, J. A. Komenského od čp. 1127 až 1134, 1271, 1548, 1547 a 1219, ul. Pod Stadionem od čp. 1135 až k čp. 832 v ulici Nádražní. V ulici Pod Stadionem bude přistavena cisterna s pitnou vodou.

 • 18.6.2024 5.7.2024 Finální úprava povrchu komunikace ulice Sokolovská

  Upozorňujeme občany, že od pátku 21.06.2024 budou probíhat přípravné práce před asfaltováním silnice v dolní části Sokolovské ulice. Současně oznamujeme občanům, že po dobu finální úpravy komunikace (od 21.06. do 04.07.2024) nebude umožněn vjezd ani výjezd žádným vozidlům!

 • 12.6.2024 Pozor na africký mor prasat!

  Od 1. ledna 2024 bylo v České republice potvrzeno již 12 případů afrického moru prasat u prasat divokých (u osmi ulovených a čtyř uhynulých) a v posledních týdnech případů přibývá.

 • 3.6.2024 19.6.2024 Návrh závěrečného účtu města Milevska za rok 2023

  Návrh závěrečného účtu města Milevska za rok 2023 je zveřejněn na úřední desce, v listinné podobě je k dispozici na odboru finančním MěÚ. K návrhu mohou občané podávat připomínky písemně na adresu: MěÚ Milevsko, Odbor finanční, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, nejpozději do termínu konání Zastupitelstva města Milevska, tj. 19.06.2024 do 12 hodin, případně ústně přímo na zasedání zastupitelstva.

 • 15.5.2024 Jak dopadly zápisy do škol?

  K zápisům do prvních tříd základních škol v Milevsku se dohromady dostavilo 97 dětí, z toho 60 dětí na 1. základní školu T. G. Masaryka a 37 dětí na 2. základní školu J. A. Komenského. K zápisu do mateřských škol v Milevsku pro školní rok 2024/2025 se dohromady dostavilo 106 dětí, z toho 16 dětí do MŠ Klubíčko, 23 dětí do MŠ Kytička, 26 dětí do MŠ Pastelka a 41 dětí do MŠ Sluníčko.

 • 14.5.2024 8.9.2024 Čokoláda v Československu

  Milevské muzeum ve spolupráci s Muzeem obchodu v Bratislavě vás srdečně zve na výstavu Čokoláda v Československu, která se koná v Milevském muzeu od 26. května do 8. září 2024. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 26. května v 15:00 hodin.

 • 7.5.2024 30.11.2024 Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

  V souvislosti s realizací stavby „Most ev. č. 12130-1 v Božeticích“ bude provedena úplná uzavírka silnice III/12130 v km 1,920 – 1,970 provozního staničení v době od 13.05.2024 do 30.11.2024. Objízdná trasa je vedena od křižovatky III/12130 x I/19 po silnici I/19 přes Sepekov na křižovatku I/19 x III/12128 v Milevsku, dále po silnici III/12128 přes obec Přeštěnice na křižovatku III/12128 x III/12130 a dále po III/12130 do obce Božetice. V opačném směru je objízdná trasa totožná.

 • 30.4.2024 31.8.2024 ÚPLNÁ UZAVÍRKA - ul. Sokolovská

  Upozorňujeme občany, že z důvodu pokračování prací dojde od 14. května 2024 k úplné uzavírce horního úseku Sokolovské ulice až k Husovu náměstí.