Městský úřad > Občan a úřad > Informace pro občany

Informace pro občany

 • Zveřejněné od Zveřejněné do Název a anotace
 • 17.8.2022 Změny jízdních řádů

  Dnem 28. srpna 2022 vstupují v platnost dílčí změny jízdních řádů veřejné linkové dopravy, které budou realizovány na základě požadavků obcí, popřípadě dopravců. Přikládáme seznam změn, které budou zveřejněny v následujících  dnech i na webových stránkách společnosti JIKORD.

 • 24.5.2022 31.8.2022 Upozornění pro odběratele tepla od ZVVZ ENERGO, s.r.o.

  Upozorňujeme odběratele tepla, že od 23. května 2022 do konce měsíce srpna 2022 bude dle zákona prováděno ověření měřičů tepla (centrální měřič celého domu). Měřiče budou demontovány a po ověření cejchovnou opět nainstalovány zpět do jednotlivých objektů. Prosíme odběratele o případnou součinnost při zajištění přístupu k měřičům tepla.

 • 13.5.2022 4.9.2022 Výstava AUTOMOBILY ŠKODA

  Milevské muzeum vás srdečně zve na výstavu AUTOMOBILY ŠKODA na plakátech a prospektech 1945 - 2022 ze sbírky JUDr. Martina Kupce, Ph.D. Výstava se koná v Milevském muzeu od 28. května do 4. září 2022. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 28. května 2022 v 15:00 hodin. Součástí vernisáže bude i představení historických vozů Škoda před budovou muzea.

 • 13.4.2022 Dopravní situace v souvislosti s uzavírkou ulice Čs. Legií

  Informace k dopravní situaci v souvislosti s uzavírkou ulice Čs. Legií z důvodu realizace akce Jihočeského kraje ,,Rekonstrukce povrchu vozovky v ulici Čs. Legií".

 • 13.4.2022 Informace ke svozu odpadů v ul. Čs. legií

  Informace týkající se svozu směsného komunálního odpadu a bioodpadu po dobu stavebních prací v ulici Čs. legií.

 • 7.4.2022 31.12.2022 Poplatek za komunální odpad v roce 2022

  Od 1. ledna 2022 je v platnosti Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou vydalo Zastupitelstvo města Milevska na svém zasedání dne 24.11.2021. Sazba poplatku na rok 2022 se zvýšila a činí 588 Kč za osobu za kalendářní rok. Splatnost poplatku pro osoby přihlášené k pobytu v Milevsku je 30.04.2022.

 • 2.3.2022 31.8.2022 Poplatek ze psů pro rok 2022

  Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního rokuČiní-li poplatek více než 600 Kč ročně - je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a  do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

 • 24.1.2022 31.12.2022 KČT - kalendář hlavních akcí na rok 2022

  Odbor KČT Milevsko Vás zve k účasti na turistických akcích. Kromě zde uvedených, pořádá také pěší vycházky pro seniory (max. 10 - 15 km) a krátké sobotní nebo nedělní vycházky po okolí Milevska od podzimu do jara. Zveme  všechny zájemce – bez ohledu na členství v KČT! Účast na akcích je na vlastní nebezpečí.

 • 24.5.2018 24.5.2028 Oznámení o nálezu hrobky

  MM 18550/2018