Městský úřad > Občan a úřad > Veřejná Wi-Fi síť

Veřejná Wi-Fi síť

Ve veřejných prostorách Městského úřadu Milevsko je k dispozici bezplatné připojení k internetu pomocí Wi-Fi sítě s názvem WiFi_VEREJNOST.

Klienti či návštěvníci úřadu mají možnost toto připojení využít. Síť je k dispozici 7 dní v týdnu v časovém rozmezí 7:00 - 17:00 hodin. Časový interval pro jedno připojení je 30 minut.

- na svém zařízení vyhledejte Wi-Fi sítě
- vyberete síť s názvem "WiFi_VEREJNOST"

- automaticky se otevře internetový prohlížeč, kde kliknete na tlačítko "CONNECT"

- proběhne připojení k Wi-Fi síti a v rámci prohlížeče dochází k přesměrování na domovskou stránku