Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace

Životní situace

Průvodce životními událostmi na webu: https://gov.cz/

Služby veřejné správy najdete na webu: https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/

Bydlení

Občan a stát

Czech POINT

Živnostenské podnikání

Portál živnostenského podnikání  https://www.rzp.cz/portal/cs/

Služby veřejné správy na webu gov.cz 

Průvodce živnostenským podnikáním na webu MPO

Sociální oblast

Doprava

Dopravní nehoda

Evidenční karta řidiče

Pozemní komunikace

Registrace vozidel

Řidičské průkazy

Veřejná doprava

Životní prostředí

Investice a správa majetku

Regionální rozvoj

 • jednoduchá dělení nebo scelování pozemků
 • kolaudace stavby
 • návrh na vydání územního rozhodnutí
 • ohlášení drobné stavby, stavebních úprav nebo udržovacích prací
 • ohlášení informačních, reklamních a propagačních zařízení
 • povolení změny stavby před jejím dokončením
 • povolení změny v užívání stavby
 • občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku
 • žádost o dodatečné povolení stavby
 • žádost o povolení k odstranění stavby
 • žádost o stavební povolení
 • žádost o změnu závazné části územně plánovací dokumentace (ÚPD)
 • Kolaudace / povolení užívání dopravních staveb


Zveřejnění životní situace