Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace

Životní situace

Bydlení

Občan a stát

Živnostenské podnikání

 • ohlášení živnosti
 • osvědčení o živnostenském oprávnění
 • oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
 • oznámení Přerušení provozování živnosti
 • pokračování v provozování živnosti
 • oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti
 • ustanovení odpovědného zástupce
 • výpis z veřejné části živnostenského rejstříku
 • žádost o duplikát živnostenského oprávnění
 • žádost o koncesi
 • žádost o zrušení živnostenského listu nebo koncesní listiny

Sociální oblast

 
Domy_s_pecovatelskou_sluzbou.doc (DOC)
Vytvořeno: 4.5.2017
 
Socialni_prace.doc (DOC)
Vytvořeno: 4.5.2017
 
Ustanoveni_zvlastniho_prijemce_duchodu.doc (DOC)
Vytvořeno: 4.5.2017

Doprava

Dopravní nehoda

Evidenční karta řidiče

Pozemní komunikace

Registrace vozidel

Řidičské průkazy

Veřejná doprava

Životní prostředí

Investice a správa majetku

Regionální rozvoj

 • jednoduchá dělení nebo scelování pozemků
 • kolaudace stavby
 • návrh na vydání územního rozhodnutí
 • ohlášení drobné stavby, stavebních úprav nebo udržovacích prací
 • ohlášení informačních, reklamních a propagačních zařízení
 • povolení změny stavby před jejím dokončením
 • povolení změny v užívání stavby
 • občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku
 • žádost o dodatečné povolení stavby
 • žádost o povolení k odstranění stavby
 • žádost o stavební povolení
 • žádost o změnu závazné části územně plánovací dokumentace (ÚPD)


Zveřejnění životní situace