Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Jak získat nájem v městském bytě

Jak získat nájem v městském bytě?

Město Milevsko v případě dispozice s neobsazeným bytem ve vlastnictví města standardně vyhlašuje výběrové řízení. Minimálně po dobu 15 dní je zveřejněn záměr pronajmout konkrétní volný byt se všemi informacemi o velikosti bytu, výši nájmu, termínu prohlídky, jakou a jak podat přihlášku, včetně kontaktu na pronajímatele. V případě zájmu o nájem městských bytů je doporučeno absolvovat danou prohlídku (z důvodu zjištění faktického stavu prostoru) a poté si domluvit osobní návštěvu v kanceláři kontaktní osoby z odboru investic a správy majetku z důvodu získání potřebných informací pro podání úplné přihlášky se všemi údaji dle požadavků. Přihláška na předepsaném formuláři do výběrového řízení musí být vyplněna vždy na konkrétní volný byt, na který je aktuálně zveřejněn záměr (včetně potvrzeného příjmu od zaměstnavatele nebo úřadu práce, u OSVČ poslední daňové přiznání, s nabídkou výše nájemného, prohlášení o bezdlužnosti, aj.) a dále tak, aby splňovala dané podmínky. Bytová komise, která je poradním orgánem Rady města Milevska, přihlášky posoudí, doporučí uchazeče a Rada města Milevska rozhodne o uzavření nájemní smlouvy na nájem předmětného bytu.

Výběrová řízení nejsou vyhlašována v pravidelných intervalech. Záměry, v případě jejich aktuálního zveřejnění, naleznete na úřední desce Městského úřadu Milevsko  http://edeska.milevsko-mesto.cz:81/eDeska/ nebo přímo na Odboru investic a správy majetku MěÚ, Sažinova 843, Milevsko. Pro získání dalších informací kontaktujte referentku pro nájmy bytů a nebytových prostor, Marcelu Heroutovou, tel.: 382 504 231, mobil: 727 986 735, e-mail: marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz .