Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

1. Identifikační číslo návodu (nepovinné)

2. Kód životní situace (nepovinné)

3. Název návodu (povinné)

Pojištění odpovědnosti

4. Základní informace, úvod (povinné)

V případě, že se stane pojistná událost, vyplývající z odpovědnosti města Milevska.

5. Kdo je oprávněn jednat (povinné)

Žadateli jsou fyzické  a právnické osoby

6. Za jakých podmínek je oprávněn žadatel jednat (povinné)

V případě odpovědnosti města.

7. Jak začít (povinné)

Písemným podáním- oznámení pojistné události na Městský úřad Milevsko, Nám. E. Beneše 420, 399 01  Milevsko

8. Kde můžete danou situaci řešit (povinné)

Městský úřad  Milevsko, Sažinova 843. 399 01  Milevsko

9. Kde konkrétněji (nepovinné)

Odbor investic a správy majetku.

 

11. Formuláře (povinné)

Formuláře z Pojišťovny

12. Poplatky (povinné)

Žádné

13. Lhůty (povinné)

Lhůta je závislá na dořešení likvidátora pojišťovny.

14. Další účastníci (povinné)

Nejsou stanoveni.

15. Další činnosti (povinné)

Dle požadavků likvidátora pojišťovny.

16. Elektronická forma služby (nepovinné)

Nutno řešit písemnou formou.

17. Právní předpisy (povinné)

Obecní zákon č. 128/2000 Sb..

18. Doplňující právní předpisy (nepovinné)

19. Opravné prostředky (povinné)

Nejsou stanoveny.

20. Sankce (povinné)

Žádné.

21. FAQ - odpovědi na často kladené dotazy (nepovinné)

22. Související informace (nepovinné)

23. Jiné informační zdroje (nepovinné)

24. Odkazy (nepovinné)

25. Za správnost odpovídá - obecně (povinné)

Odbor investic a správy majetku.

26. Za správnost odpovídá - konkrétně (nepovinné)

27. Datum zpracování (povinné)

11. 10. 2004

28. Datum poslední aktualizace/ověření platnosti (povinné)

11. 10.2004

29. Datum konce platnosti, je-li známo (povinné)

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky (nepovinné)